Feather Your Nest / Redefined Home Boutique (duo)
Studio 17, Stavanger Norway, 2015

Duo-exhibition with Kristin Velle-George (NO). 

I Velle-Georges og Aanestads individuelle praksiser står det å oppdage, finne og samle sentralt både som metode, i tematikk og i uttrykk. I dette prosjektet ønsker de å utforske og eksperimentere ytterligere med denne tilnærmingsmåten, og tar tematikken videre med inspirasjon fra fugleriket. Noen fuglearter dekorerer sine reder med objekter sortert og organisert etter farge. Det er ikke uvanlig å finne glorete plast og skinnende metallbiter som del av dekorasjonen med roser, bær, fjær, billeskall, nøtter og andre ting de finner i skogen. Til og med glasskår kan bli funnet vakkert dandert i redene. Denne dekorering avspeiler den enkelte fugls personlige smak og dens evne til å finne uvanlige og sjeldne skatter. “Som kunstnere er vi begge notoriske samlere med individuell logikk og estetikk, og vi har til felles at vi leter og er på stadig jakt for å finne objekter vi kan bruke i vår kunstneriske produksjon (ofte oversette objekter; kastet, eller satt til side - langs stranden, på gata, i containere….). Disse «løse delene» har ofte der og da ingen klart tiltenkt bruksområde eller kontekst, men vil over tid finne sin plass, sammenheng, situasjon og mening."

Photo: Line Anda Dalmar